Especialistes en l'aplicació de pintures i recobriments

.01

EMPRESA

HISTÒRIA

1983: R. Fuster, llicenciat en Ciències Químiques i amb àmplia experiència anterior en la fabricació i formulació de pintures, funda CERVERA, Sistemes de Pintures, S.L. arran del tancament de Pintures Cervera, fàbrica de la qual era director general i de la que va conservar el nom comercial.

Inicialment l’empresa va centrar la seva activitat en l’assessorament tècnic, el subministrament i l’aplicació de sistemes de pintures per al manteniment i la protecció anticorrosiva en el sector de la construcció (residencial, industrial i civil).

1996: Marc Fuster, actual gerent, s’incorpora al negoci amb una facturació aprox. de 35 M ptes. (210.000 €). Durant els següents anys amplia l’àmbit d’actuació a un conjunt d’activitats constructives, especialment les relacionades amb els recobriments basats en resines i productes químics, aplicació de pintures intumescents, recobriments continus per a paviments i impermeabilitzants líquids.

Entre els anys 2000 i 2005 iniciem la nostra etapa en la rehabilitació d’edificis (especialment de façanes), impulsats per l’auge de la contractació pública. Es realitzen obres de restauració d’edificis amb valor històric, la qual cosa ens permet obtenir una acreditació específica com restauradors de patrimoni arquitectònic. També en aquesta època ens iniciem en l’àmbit de l’aïllament tèrmic (SATE) de façanes.

L’any 2007 amb una plantilla mitjana estable a obra d’aprox. 15 persones i una facturació del voltant de 1,4 M €, amb una gran quantitat d’obres de rehabilitació escomeses, va sobrevenir la crisi que ha durat gairebé 10 anys, i que ha afectat especialment el sector. El fre a la inversió pública i molt especialment el de les administracions locals, ens va obligar a reestructurar la nostra plantilla i repensar els nostres objectius de creixement. La nostra facturació es va veure reduïda a menys d’un terç en el lapse de 3 anys (2010-2012). El nou paradigma ens ha portat a potenciar els nostres esforços comercials en el sector privat, i a ampliar la nostra oferta de serveis d’aplicació de pintures i resines (anticorrosiu, protecció contra el foc, tractaments d’acabat per a paviments, impermeabilitzacions, reparació de formigó, rehabilitació interior, rehabilitació de façanes, etc.).

Podem dir que CERVERA, gràcies a la seva versatilitat i la seva capacitat per adaptar-se als canvis del mercat, ha sobreviscut a una profunda crisi que ha suposat la desaparició de moltes empreses del sector. Aquest fet ens permet des de 2016 situar-nos en una posició avantatjosa per a l’aprofitament de les oportunitats que brinda el canvi de tendència, amb un mercat menys saturat per la competència i una gradual millora de l’economia. En aquest sentit, la col·laboració amb el fabricant alemany de pintures d’alta qualitat Geholit & Wiemer és una altra via per a la generació de noves oportunitats de negoci.

2019: Seguim compromesos amb un alt nivell de qualitat dels serveis que oferim i dels productes que apliquem, com ens caracteritza des dels nostres orígens. Seguirem comunicant-nos de forma clara i transparent amb els nostres clients amb l’objectiu d’aconseguir satisfer les seves expectatives i generar valor als seus immobles.


MISSIÓ

La nostra missió és oferir un servei d’alta qualitat en l’àmbit d’aplicació dels esmentats recobriments per al sector de la rehabilitació residencial, industrial i d’obra civil. Per assolir-la ens servim de la nostra experiència, coneixements i professionalitat.

VISIÓ

Aspirem a ser una empresa de referència a nivell nacional i volem mantenir una comunicació personal i directa amb el client que faciliti l’execució dels objectius i projectes que abordem.

VALORS

Les nostres accions es guien pels següents valors que configuren la nostra cultura d’empresa:

  • Interès per les persones.
  • Ser responsables de les nostres accions pel que fa a la nostra empresa, els nostres clients, però també davant de la nostra societat i el nostre medi ambient.
  • Productivitat: Ser eficaços, dinàmics i eficients.
  • Centrar-nos en la creació de valor per al benefici dels nostres clients i nosaltres mateixos. Implementar sistemes i productes innovadors quan sigui possible.
  • Aprendre dels resultats anteriors, tant dels bons com dels que no ho van ser.
.02

EQUIP

L’equip humà de CERVERA és el principal nexe entre client i empresa. Per aquest motiu valorem i fomentem la comunicació, la motivació, la formació i la responsabilitat. Treballar en equip divideix el treball i multiplica els resultats.

“Els èxits d’una organització són els resultats de l’esforç combinat de cada individu.”

Vince Lombardi.

GEHOLIT UND WIEMER

Des de l’any 2018 representem al mercat espanyol productes de GEHOLIT + WIEMER. Aquesta empresa alemanya fundada el 1889 és fabricant de materials de recobriment amb baixes emissions de COV i proporciona pintures anticorrosives i hidrolacats per a la protecció contra la corrosió de l’acer.