Especialistas en la aplicación de pinturas y recubrimientos

.01

CASA UNIFAMILIAR – Begur

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

Particular

Consolidació del recrescut existent mitjançant imprimació epoxi de baixa viscositat, regularització de la superfície amb morter de resina epoxi i àrids seleccionats i acabat autoanivellant de poliuretà “confort”.