Especialistas en la aplicación de pinturas y recubrimientos

.01

LABORATORI DE QUÍMICA

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

Departament d'Ensenyament

Paviment autonivellant – Laboratori de Química

Confecció d’un paviment autoanivellant d’alta resistència química consistent en polit exhaustiu de el suport, reparació de fissures i esquerdes, aplicació de recobriment autoanivellant epoxi i segellat final amb una capa de vernís de poliuretà reticulat amb isocianat alifàtic.