Especialistas en la aplicación de pinturas y recubrimientos

.01

MARTÍ – Ampliació Instalacions

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

Marcil, S.L

Paviment autonivellant Industrial – Centre Distribució Aliments Envasats

Reacondicionament d’un sòl molt deteriorat consistent en el sanejat previ del suport mitjançant escalabornat mecànic, reparació i anivellament amb morters de resina epoxy i acabat mitjançant Terraleveling, revestiment epoxy autoanivellant d’alta resistència mecànica i que compleix amb els més elevats requeriments higiènics.