Especialistas en la aplicación de pinturas y recubrimientos

.01

PAVIMENTS CONTINUS

Els paviments continus ofereixen una excel·lent qualitat i acabat a preus competitius respecte als sistemes tradicionals (sòls amb juntes). Són aplicables tant en exteriors com en interiors, impermeables i cobreixen les necessitats de resistència mecànica i química que exigeix ​​l’activitat industrial. Són altament recomanables en la indústria química, farmacèutica i alimentària ja que compleixen amb els requeriments higiènics que exigeixen aquests sectors.

Els paviments continus permeten reparar i renovar de forma econòmica sòls interiors i exteriors sense obres i sense haver d’eliminar el vell paviment. Requereixen menor temps d’instal·lació que els sistemes tradicionals, i segons el tipus de procés és possible la seva aplicació sense necessitat de paralitzar la producció gràcies a l’assecat ràpid, la toxicitat i l’absència d’olors. Hi ha una amplíssima gamma d’acabats, tant en colors com en textures, sent sistemes molt utilitzats en les grans superfícies comercials i industrials.

La preparació de la superfície és fonamental per assegurar un resultat òptim. Mitjançant diferents tècniques s’eliminen les impureses i contaminants de les superfícies dotant-les de textura per afavorir l’adherència del producte.

Els recobriments continus més usuals són:

Pintures i Selladors: Basats en lligants de resines epoxi, poliuretans o acríliques, amb o sense dissolvents. Segellen els porus i confereixen a terra resistència al desgast, propietats antipols, estanquitat, facilitat de neteja i resistència a l’abrasió. Especialment indicats per a aparcaments, naus industrials, etc.

Autonivellants: Constituïts per un lligant basat en les mateixes resines però combinades amb càrregues minerals, formen un morter fluid que, un cop endurit, té un aspecte uniforme, molt llis i de baixa porositat. Són especialment aptes per als requeriments higiènics extrems i ofereixen alta resistència enfront de l’abrasió i al desgast. Així mateix ofereixen àmplies possibilitats decoratives.

Multicapes: Desenvolupats a partir dels morters autonivellants, fan servir també les resines ja comentades. Consisteixen en una primera aplicació d’imprimació barrejada i empolvorada amb sorra, sobre la qual s’aplica resina pigmentada especialment formulada per a capes fines i sorra de quars en proporcions variables. L’última capa admet àrids decoratius.

Cimentosos: Es tracta de recobriments a base d’agregats minerals i resines, aplicable en gruixos variables d’entre 3 i 10 mm amb bones propietats mecàniques i que permeten aconseguir efectes decoratius molt apreciats actualment per arquitectes i interioristes. El seu ús s’ha fet habitual en locals comercials, cuines, banys, etc. Amb diverses tècniques de treball i diversos materials s’aconsegueixen multitud de propietats i efectes. És el cas dels sistemes superpulidos, terratzos continus, microciments, etc.

PROJECTES RELACIONATS